Συνεργασία για την υποκίνηση της καινοτομίας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης

Κανένας άλλος τομέας δεν αγγίζει τις ζωές, όσο η αμεσότητα και ο χαρακτήρας του επείγοντος του τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Και καθώς οι προκλήσεις που ορίζουν το πεδίο μας αυξάνονται – από τη μετατόπιση των δημογραφικών στις τιμολογιακές πιέσεις και πέραν αυτών – πρέπει να αναθεωρούμε συνεχώς τις τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, για να παρέχουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία στους ασθενείς και στους κλινικούς ιατρούς.

Η Baxter και η Mayo Clinic ανακοίνωσαν πρόσφατα μια συνεργασία στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης εστιασμένη στην ανάπτυξη μετασχηματικών τεχνολογιών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης. Ο αρχικός μας στόχος είναι να καλύψουμε τις ανεκπλήρωτες ανάγκες των ασθενών στη θεραπεία της νεφρικής νόσου, με περισσότερα να έπονται. Για τη Baxter, είναι η εξ ορισμού δέσμευση.

Δεν είναι ακριβώς μια ακραία ενέργεια αυτές τις ημέρες για να εναγκαλιστούμε τα οφέλη της συνεργασίας. Οι εταιρείες σε σχεδόν κάθε κλάδο, προωθούν ενεργά τη συνεργασία των εργαζομένων και ακόμα κάποιους σταθερούς εξωτερικούς κανονισμούς για να δοθεί ώθηση στη δημιουργική σκέψη. Όταν πρόκειται για μεγαλύτερη κλίμακα, για πιο φιλόδοξες, σχετικά ελεύθερης μορφής συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων, μπορεί να υπάρξουν ενδοιασμοί. Τα πιθανά εμπόδια, όπως η οικονομική εμπλοκή, τα δικαιώματα διανομής και η καθαρή γραφειοκρατία άρχισαν να αποκτούν ρόλο στη μεγάλη εικόνα.

Όμως κανένα αίτιο δεν είναι πιο ισχυρό ή έχει πιο επείγοντα χαρακτήρα ζωής ή θανάτου (κυριολεκτικά), θεμελιωδώς από τη καινοτομία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Οι οργανισμοί που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την επίδρασή τους, πρέπει να προετοιμαστούν να παρακάμψουν ή να προσπεράσουν τα εμπόδια για να αναγνωρίσουν ορισμένα κρίσιμα πλεονεκτήματα:

ΘΕΤΙΚΟ(Α) ΣΗΜΕΙΟ(Α): Οι οργανισμοί με καλές συνεργασίες, συνδυάζουν συμπληρωματικά θετικά στοιχεία για την επίτευξη στόχων, που θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολο να επιτευχθούν αν το έκαναν μόνοι τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Mayo Clinic συμβάλλει με τις ανυπέρβλητες δυνατότητές της στον κλινικό τομέα και στους τομείς της εκπαίδευσης και έρευνας, οι οποίες ταιριάζουν με τα θετικά στοιχεία της Baxter όσον αφορά την παγκοσμίου φήμης έρευνα και ανάπτυξη, την παραγωγή και την εμπορική απόδοση.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ: Διευρυμένες δυνατότητες και δεξιότητες, σε συνδυασμό με την μεγάλη πείρα επιταχύνουν την καινοτομία. Και όταν πρόκειται για τη διάσωση και διατήρηση της ζωής, κάθε λεπτό μετράει.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Όλοι μαζί εργαζόμαστε για αυτόν τον σκοπό: πρόσβαση πρώτης γραμμής στην καινοτομία που μπορεί να αλλάξει τις ζωές προς το καλύτερο. ‘Εχουμε μεγαλύτερη δυνατότητα για να κάνουμε τη διαφορά όταν πολλαπλοί οργανισμοί συνεργάζονται για να διασφαλιστεί η ευρεία διαθεσιμότητα των νέων λύσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Η συμφωνία μας με την Mayo Clinic είναι πολύ ελπιδοφόρα και είναι μία μόνο από τις πολλές ερευνητικές διαδρομές της Baxter. Το τελικό μήνυμα είναι αυτό: Όταν πρόκειται για την εξέλιξη της φροντίδας στο σημερινό σύνθετο, ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα συμφέροντα είναι πολύ μεγάλα για να περιοριστείτε στην επιδίωξη της αλλαγής απομονωμένοι. Πρέπει να είστε ανοιχτοί να αποδεχτείτε τις δυνατότητες εντός και πέραν των ορίων της συμβατικής πρακτικής, για να προωθήσετε τη φροντίδα στο επόμενο επίπεδο.

 

—Joe Almeida, Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO