Νοσοκομειακή φροντίδα

Νοσοκομειακή φροντίδα

Από το φαρμακείο στην κλίνη του ασθενούς, βοηθούμε στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας, της απλοποίησης των διαδικασιών και της βελτιστοποίησης απόδοσης/κόστους σε όλο το νοσοκομείο.

Αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις στη σύγχρονη υγειονομική φροντίδα και την επικέντρωσή σας στην τήρηση των υψηλότερων προτύπων φροντίδας σε έναν αυξανόμενο πληθυσμό ασθενών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι κάθε νοσοκομειακή λειτουργία είναι ασφαλής, αποτελεσματική και βελτιστοποιημένη οικονομικά κατα το μέγιστο δυνατό.

Λόγω του ηγετικού ρόλου μας στην προετοιμασία και χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, είμαστε δεσμευμένοι να παρέχουμε ασθενοκεντρικές καινοτομίες που είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν την πρόσβαση στο σωστό προϊόν τη σωστή χρονική στιγμή, ενώ μειώνουμε τα αποτρέψιμα σφάλματα φαρμακευτικής αγωγής. Όταν μετράει και η στιγμή, τα ενδοφλέβια διαλύματά μας, τα προαναμεμειγμένα φάρμακα, και οι τεχνολογίες φαρμακείου και έγχυσης ειναι διαθέσιμα σε νοσοκομεία και κλινικές σε όλο τον κόσμο.

Εξέλιξη της παγκόσμιας νοσοκομειακής φροντίδας

Πρόσβαση

Συνεργαζόμαστε με ένα ευρύ φάσμα νοσοκομείων και κλινικών, καθώς και οργανισμούς αντιμετώπισης καταστροφών για να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι φαρμακευτική αγωγή ζωτικής σημασίας είναι διαθέσιμη όταν και όπου χρειάζεται.

Ποιότητα

Τα προαναμεμειγμένα φάρμακα και τα διαλύματα προετοιμάζονται με μεγάλη ακρίβεια και η τεχνολογία φαρμακείου υποστηρίζει την ασφαλή εξατομικευμένη προετοιμασία και συμβάλλει στη διασφάλιση συνεπούς και προβλέψιμης αγωγής.

Ασφάλεια

Τα έξυπνα συστήματα έγχυσης και τα προαναμεμειγμένα διαλύματα έχουν σχεδιαστεί για απλή και άμεση χρήση και βοηθούν στη μείωση του κινδύνου των αποτρέψιμων σφαλμάτων φαρμακευτικής αγωγής και των λοιμώξεων.

Σχετικοί κεντρικοί τίτλοι