Εντατική Θεραπεία

Εντατική Θεραπεία

Συνεργαζόμαστε μαζί σας στην πρώτη γραμμή της εντατικής θεραπείας για να μπορείτε να παρέχετε ακριβείς και αποτελεσματικές θεραπείες με σιγουριά.  

Οι ασθενείς που φροντίζετε στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) έχουν μέγιστη ανάγκη παρακολούθησης και θεραπείας στο νοσοκομείο και συχνά έχουν συννοσηρότητες1. Γνωρίζουμε ότι η φροντίδα των ασθενών σας στη ΜΕΘ είναι συχνά μια μάχη με τον χρόνο. 

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να είμαστε ο συνεργάτης σας με τεχνολογίες που είναι κορυφαίες στον κλάδο και υπηρεσίες που υποστηρίζουν την ικανότητά σας να παρέχετε υποστήριξη πολλαπλών οργάνων στη ΜΕΘ. 

Η οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ) είναι μια αυξανόμενα συχνή επιπλοκή οξέων ασθενειών στις ΜΕΘ και στα νοσοκομεία2,3,4 και έχουν αναφερθεί 1,4 εκατομμύρια ασθενείς με ΟΝΒ που απαιτούν θεραπεία νεφρικής υποκατάστασης5. Παραμένοντας στην κορυφή στη θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT) για περισσότερα από 20 έτη, η μοναδική τεχνολογία μας σας βοηθά στη θεραπεία των ασθενών σας με ΟΝΒ. Έχουμε αναλάβει επίσης τη δέσμευση να βρισκόμαστε στο πλευρό σας με την εξέλιξη των θεραπευτικών επιλογών και την παροχή ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και διαρκούς κλινικής και τεχνικής υποστήριξης.

 

  Εξέλιξη της εντατικής θεραπείας

  Πρόσβαση

  Η τεχνολογία μας στη θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας διατίθεται σε περισσότερες από 80 χώρες και σε 29 γλώσσες.

  Ποιότητα

  Η τεχνολογία μας στη θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT) μπορεί να παρέχει ένα υψηλό πρότυπο φροντίδας όταν η ΟΝΒ παρουσιάζεται στη ΜΕΘ. Πάνω από 7 εκατομμύρια θεραπείες έχουν παρασχεθεί παγκοσμίως. 

  Ασφάλεια

  Η τεχνολογία μας στη θεραπεία συνεχούς υποκατάστασης νεφρικής λειτουργίας (CRRT) εφαρμόζεται μέσω ενός εξαιρετικά ακριβούς συστήματος, το οποίο έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας που σας βοηθούν να παρακολουθείτε στενά και να διαχειρίζεστε τη φροντίδα των ασθενών.

  PRISMAFLEX System - Continuous renal replacement therapy for critically ill patients with acute kidney injury (AKI)

  Το μηχάνημα PRISMAFLEX

  Το καινοτόμο μηχάνημα PRISMAFLEX έχει σχεδιαστεί για την υποστήριξη της ανάρρωσης των βαρέως πασχόντων ασθενών με οξεία νεφρική βλάβη (ΟΝΒ). Το ευέλικτο σύστημα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των πολλαπλών θεραπειών με μια πολυχρηστική πλατφόρμα που μπορεί να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες των ασθενών.

  ​Οι αλγόριθμοι υπολογισμού των υγρών βοηθούν στην εξισορρόπηση της βιοχημείας του ασθενούς για την αφαίρεση υγρών με στόχο τη βέλτιστη παροχή θεραπείας. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση θεραπεία λαμβάνει ο ασθενής με ακρίβεια 7 ml υγρού, οποιαδήποτε στιγμή.

  Όταν ο χρόνος είναι πολύτιμος, το PRISMAFLEX μπορεί επίσης να βοηθήσει στην παροχή αυτόματων προσαρμογών και άμεσης οπτικής ανατροφοδότησης σχετικά με τη θεραπεία. Με το μηχάνημα αυτό, μπορείτε να αφιερώσετε χρόνο στην εξυπηρέτηση, παρατήρηση και φροντίδα των ασθενών – όχι στον χειρισμό του μηχανήματος. 

  Μόνο με ιατρική συνταγή. Για την ασφαλή και ορθή χρήση του μηχανήματος PRISMAFLEX, ανατρέξτε στις αντίστοιχες Οδηγίες Χρήσης στο Εγχειρίδιο Χειριστή ή στον Οδηγό Χρήστη.