Προώθηση της συνεργατικής καινοτομίας

Προώθηση της συνεργατικής καινοτομίας

Για να συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε και να ενισχύουμε την πρόσβαση στην φροντίδα για ασθενείς ανά τον κόσμο, επενδύουμε σε νέες συνεργασίες, βρίσκουμε εταίρους στα διεθνούς φήμης ιδρύματα, αναζητούμε την επόμενη γενιά καινοτόμων προσώπων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης και χρηματοδοτούμε την αναζήτηση νέων ανακαλύψεων και έρευνας.

Ενθάρρυνση της νέας γενιάς καινοτομιών

Image of men at desk with mobile devices

Baxter Ventures

Επενδύουμε σε εταιρείες με καινοτόμες τεχνολογίες, προϊόντα και θεραπείες, που επιταχύνουν την ανάπτυξη και την προώθηση της φροντίδας ασθενών. Κάθε επενδυτική ευκαιρία υποβάλλεται σε μια αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης για να καθοριστεί αν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ανεκπλήρωτες κλινικές ανάγκες και να προσφέρει βιώσιμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Εστιάζουμε επενδυτικά σε θεραπευτικούς τομείς που λειτουργούν συμπληρωματικά στην παρουσία της Baxter στους τομείς της κρίσιμης περίθαλψης, της νοσοκομειακής, διατροφικής, νεφρολογικής και χειρουργικής φροντίδας, καθώς και στην τεχνολογία και θεραπείες αιχμής.

Image of scientist working in a lab

Χορηγίες Έρευνας & συνεχούς εκπαίδευσης

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίζουμε τις πρωτοποριακές προσπάθειες του κλινικού προσωπικού και των επιστημών που είναι επικεντρωμένοι στην καινοτομική έρευνα και τη συνεχή εκπαίδευση για επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Σχετικοί κεντρικοί τίτλοι