Ενημέρωση για τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης

Ενημέρωση για τον τομέα υγειονομικής περίθαλψης

Αλληλεπιδρούμε με ηγετικές μορφές του κλάδου για να εξερευνήσουμε τρόπους εξέλιξης του τομέα υγειονομικής περίθαλψης μέσα από την επιστήμη και την καινοτομία.