Προοπτικές

Προοπτικές

Κάνουμε τη διαφορά με ​ουσιαστικές καινοτόμες λύσεις για τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας και την κοινωνία μας

Για περισσότερα από 85 χρόνια, εργαζόμαστε στο σταυροδρόμι της διασφάλισης και διατήρησης της ζωής – αυτό μας παρέχει σημαντικές γνώσεις για την ανάπτυξη των καινοτόμων τεχνολογιών και προσεγγίσεων στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης σε παγκόσμιο επίπεδο. Μείνετε συντονισμένοι με τις πιο πρόσφατες προοπτικές από σημαντικά μέλη της συλλογικής κοινότητάς μας στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Η οπτική του CEO

Ο ​Joe Almeida μοιράζεται τις απόψεις του για μια σειρά θεμάτων, από τη σημασία της εταιρικής κουλτούρας έως την καινοτομία που παρέχει σημαντικότερη πρόσβαση στη φροντίδα.

Ιστορίες ασθενών

Οι εμπειρίες των ασθενών εμπνέουν το έργο μας και αποτελούν την κινητήριο δύναμη  για την αφοσίωσή μας στην εξέλιξη νέων προτύπων φροντίδας.

Ενημέρωση για τον τομέα υγείας

Αλληλεπιδρούμε με ηγετικές μορφές του κλάδου για να διερευνήσουμε τρόπους εξέλιξης του τομέα υγειονομικής περίθαλψης μέσα από την επιστήμη και την καινοτομία.

Συμμετοχή στις κοινότητες

Ο εμπλουτισμός των κοινοτήτων στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε συνάδει με την αποστολή μας να σώζουμε και να διατηρούμε ζωές.