Ασφάλεια προϊόντων

Ασφάλεια προϊόντων

Λαμβάνουμε την ασφάλεια των προϊόντων με ιδιαίτερη σοβαρότητα, υποστηρίζοντας την αποστολή μας για την  διάσωση και την διατήρηση της ζωής. 

Διαθέτουμε μια αφοσιωμένη ομάδα, που είναι προσηλωμένη και διακατέχεται από το πάθος να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή για την προβλεπόμενη κλινική χρήση τους.  Έχουμε αναπτύξει τα προϊόντα μας με ελέγχους κυβερνοασφάλειας που είναι ενσωματωμένη στο σχεδιασμό, χρησιμοποιώντας ένα Κοινό Πλαίσιο Ελέγχου της Κυβερνοασφάλειας για τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα μας, το οποίο λαμβάνει υπόψη τα κορυφαία πρότυπα του κλάδου , τους κανονισμούς και τα έγγραφα οδηγιών. Αν και έχουμε εστιάσει τους πόρους μας στην ανάπτυξη ασφαλών και προστατευμένων προϊόντων, γνωρίζουμε ότι η κυβερνοασφάλεια απειλεί τις αλλαγές στον χώρο καθημερινά. Η Baxter είναι υπερήφανη που ανταποκρίνεται και είναι διαφανής για θέματα κυβερνοασφάλεια έναντι των πελατών μας.

 

Team Collaboration

 

Αφοσιωμένη ομάδα

Είμαστε περήφανοι που έχουμε μια παγκόσμια ομάδα επαγγελματιών κυβερνοασφάλειας που εργάζεται αποκλειστικά για την ασφάλεια των προϊόντων. Τα μέλη της ομάδας μας διακατέχονται από πάθος για την ασφάλεια και τη φροντίδα όσον αφορά την ασφάλεια των ασθενών μας. Υπάρχουν αποκλειστικοί πόροι που υποστηρίζουν τόσο την ασφαλή ανάπτυξη των νέων προϊόντων, όσο και τη αδιάλειπτη συντήρηση των επιτόπιων συσκευών μας. Γνωρίζουμε ότι η κυβερνοασφάλεια είναι ένα δυναμικό πεδίο και έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να προστατεύουμε τους ασθενείς μας καθ’ όλη τη διάρκεια του συνολικού κύκλου ζωής των προϊόντων.

Είμαστε περήφανοι που έχουμε αποκλειστικούς Υπεύθυνους Ασφάλειας Επιχειρηματικών Πληροφοριών (Business Information Security Officers, BISO) για κάθε μία από τις επιχειρηματικές μονάδες μας. Οι BISO διαθέτουν έναν πλούτο εμπειρίας και γνώσεων για να υπηρετούν το ρόλο του αξιόπιστου συμβούλου των ηγετικών στελεχών των επιχειρηματικών μονάδων και των προϊόντων. Αυτό επιτρέπει την ενσωμάτωση της κυβερνοασφάλειας σε ό,τι κάνουμε. Υπάρχουν επίσης αποκλειστικοί μηχανολόγοι κυβερνοασφάλειας που υποστηρίζουν συγκεκριμένα προϊόντα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους για να επιληφθούν των ειδικών απαιτήσεων ασφαλείας των προϊόντων. Τέλος, αλλά εξ ίσου σημαντικές, είναι οι αποκλειστικοί πόροι που διαθέτουμε για τη διενέργεια διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου κυβερνοασφάλειας, οι οποίες συνάδουν με το υψηλό πρότυπο διαχείρισης κινδύνου των προϊόντων μας.

Σχεδιασμός κυβερνοασφάλειας

Είμαστε περήφανοι που έχουμε αναπτύξει ένα Κοινό Πλαίσιο Ελέγχου Κυβερνοασφάλειας για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα (C3FMD). Η πρόθεση του Κοινού Πλαισίου Ελέγχου Κυβερνοασφάλειας Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (C3FMD) είναι να παρέχει ένα συνεπές και κοινό πλαίσιο ελέγχου κυβερνοασφάλειας που αντιμετωπίζει τους ανωτέρω προβληματισμούς ασφαλείας για τον σχεδιασμό και τη μηχανολογία των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, το οποίο βασίζεται στα πρότυπα και στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, είναι ολοκληρωμένο στην κάλυψη ασφάλειάς του και που αντιμετωπίζει τις απαιτήσεις ενός ταχέως εξελισσόμενου τοπίου κυβερνοασφάλειας. Στο C3FMD, η κυβερνοασφάλεια ωθείται κυρίως από τους προβληματισμούς για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών.

Είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί ότι η λειτουργία, η χρήση και η διαχείριση οποιωνδήποτε ιατροτεχνολογικών προϊόντων που επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών πραγματοποιείται με έναν ασφαλή και αξιόπιστο τρόπο. Αυτό το πλαίσιο διασφαλίζει ότι τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με τρόπο που συνάδει με τις δυνατότητες κυβερνοασφάλειας που είναι ενσωματωμένες στο ιατροτεχνολογικό προϊόν. Το C3FMD καλύπτει τις ακόλουθες βασικές κατηγορίες ελέγχων: έλεγχος ταυτότητας, εξουσιοδότηση, έλεγχος πρόσβασης, εσωτερικός έλεγχος και κρυπτογράφηση. Αυτό το πλαίσιο είναι ένα προβλεπόμενο σύνολο βασικών ελέγχων κυβερνοασφάλειας, το οποίο αναβαθμίζει τη στάση για την ασφάλεια και μειώνει τον κίνδυνο υποβάθμισης των στοχευμένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

Ανταπόκριση & Διαφάνεια

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να παρέχουμε διαφανείς πληροφορίες στους πελάτες μας για την ασφάλεια των προϊόντων. Σε μια προσπάθεια κοινοποίησης των πληροφοριών, παρέχουμε τη Δήλωση Γνωστοποίησης Κατασκευαστή για την Ασφάλεια Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (MDS2) από την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρικού Εξοπλισμού και την Ένωση του Συστήματος Διαχείρισης και Πληροφοριών Τομέα Υγείας, η οποία περιέχει σημαντικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού της κυβερνοασφάλειας, όπως:

 • Δικλείδες εσωτερικού ελέγχου
 • Εξουσιοδότηση
 • Δημιουργία αντιγράφων και αποκατάσταση καταστροφής δεδομένων
 • Εντοπισμός/Προστασία κακόβουλου λογισμικού
 • Θωράκιση συστήματος και εφαρμογών
 • Εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα διαβίβασης

Εκτός από τις πληροφορίες που παρέχονται στο MDS2, παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με την κυβερνοασφάλεια στα εγχειρίδια χρήσης και στην επικοινωνία μας με τους πελάτες. Για περαιτέρω ερωτήματα, οι πελάτες μπορεί να συνεργαστούν με τους αντιπροσώπους πωλήσεων ή εξυπηρέτησης.

Συνεργασίες

Το οικοσύστημα του κλάδου της υγείας γίνεται όλο και πιο σύνθετο και διασυνδεδεμένο. Για να προστατέψουμε τους ασθενείς και να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή και προστατευμένα, ο συνολικός κλάδος της υγείας πρέπει να συνεργαστεί στενότερα. Για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ασφάλεια, δίνουμε αξία στις σχέσεις και στις συνεργασίες που διατηρεί σε όλο το οικοσύστημα του κλάδου της υγείας. Είμαστε υπερήφανοι για όλους τους ηγέτες σκέψης που αποτελούν την ομάδα ασφάλειας των προϊόντων μας. Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί με τους οποίους συνεργαζόμαστε για να συγκεντρώσουμε και να μοιραστούμε πληροφορίες για τον κυβερνοχώρο, όπως:

 • National Health Information Sharing and Analysis Center (NH-ISAC)
 • Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team (ICS-CERT)
 • Advanced Medical Technology Association (AdvaMed)
 • Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
 • Homeland Security Information Network (HSIN)
 • Medical Device Innovation, Safety, and Security Consortium (MDISS)
 • Medical Device Security Information Sharing Council (MDSISC)
 • Medical Device Innovation Consortium (MDIC)

Προειδοποιήσεις, ενημερωτικά δελτία και ανακοινώσεις

Για τις προειδοποιήσεις, τα ενημερωτικά δελτία και τις ανακοινώσεις των προϊόντων, δείτε τα ακόλουθα:

 • Ερωτήσεις ασφαλείας προϊόντων

Οι πελάτες με μια συγκεκριμένη ερώτηση για οποιοδήποτε προϊόν της Baxter μπορούν να επικοινωνήσουν [email protected] με τον υπεύθυνο εξυπηρέτησης της Baxter.

 • Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Baxter έχει δημιουργήσει μια Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για να αποτυπώσει τις προαναφερθείσες αρχές, οι οποίες αποτελούν βασικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας και των λειτουργιών της Baxter.