Πρόσβαση σε περισσότερους ασθενείς σε έναν κόσμο χωρίς σύνορα

Εχθές είχα το προνόμιο να εκπροσωπήσω τη Baxter στο ετήσιο συνέδριο «Brainstorm Health» (Ιδεοκαταιγισμός για την Υγεία) του περιοδικού Fortune, όπου συμμετείχα στην επιτροπή «Borderless World» (Κόσμος χωρίς σύνορα» δίπλα στον George Barrett, Εκτελεστικό Πρόεδρο Δ.Σ. της εταιρείας Cardinal Health και στον Michael Milken, Πρόεδρο Δ.Σ. του Ινστιτούτου Milken.

Όπως και πολλοί από τους άλλους κλάδους και τεχνολογίες, από τους οποίους εξαρτιόμαστε σε καθημερινή βάση, ο τομέας υγειονομικής περίθαλψης έχει επηρεαστεί βαθιά από την παγκοσμιοποίηση…μερικές φορές προς το καλύτερο και άλλες φορές όχι. Έχει βοηθήσει σαφώς την ενημέρωση, την πείρα και την πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα ασθενών διεθνώς. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει νέες προκλήσεις, όπως η ταχεία εξάπλωση πανδημιών και ο αυξανόμενος επιπολασμός της παχυσαρκίας, του διαβήτη και της χρόνιας νεφρικής νόσου, μεταξύ άλλων χρόνιων νόσων, σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Εξακολουθούν να υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης και στο ευρύτερο οικοσύστημα, από τον σχεδιασμό πιο τυποποιημένων κλινικών δοκιμών σε νέα λειτουργικά παραδείγματα στην έρευνα και ανάπτυξη και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Όπως τόνισε η επιτροπή μας, το κλειδί είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ του κλάδου, των ρυθμιστικών αρχών και των φροντιστών ανά τον κόσμο και να εναγκαλιστούν όλοι μαζί αυτή την προοπτική.

Η Baxter βρίσκεται σε καλή θέση για να κάνει τη διαφορά. Με 47.000 εργαζόμενους ανά τον κόσμο παρακινούμενους από την αποστολή της διάσωσης και διατήρησης της ζωής και παρέχοντας προϊόντα που υπηρετούν ασθενείς σε περισσότερες από 100 χώρες, έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να οδηγήσουμε την παγκόσμια εμπνευσμένη καινοτομία με τρόπους που διαρκώς διευρύνουν την πρόσβαση και την επίδραση της ποιοτικής φροντίδας.

—Joe Almeida, Πρόεδρος Δ.Σ. και CEO