Χορηγίες Έρευνας & συνεχούς εκπαίδευσης

Χορηγίες Έρευνας & συνεχούς εκπαίδευσης

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση να υποστηρίζουμε τις πρωτοποριακές προσπάθειες του κλινικού προσωπικού και των επιστημών που είναι επικεντρωμένοι στην καινοτομική έρευνα και τη συνεχή εκπαίδευση για επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης.

Μάθετε περισσότερα για τις χορηγίες IIR και CME και τις πανεπιστημιακές συνεργασίες μας

Έρευνα με Πρωτοβουλία Ερευνητή (IIR)

Μια IIR ή Έρευνα με Πρωτοβουλία Ερευνητή, είναι μια ευκαιρία για χορηγία έρευνας όπου οι ερευνητές μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους για αξιολόγηση και μελέτη από τη Baxter. Μια σημαντική διαφορά είναι ότι ο ερευνητής και το ίδρυμά του έχουν πλήρη έλεγχο του πρωτοκόλλου τους, έχουν την κυριότητα των δεδομένων και το ίδρυμα ενεργεί ως Χορηγός της μελέτης. Ρόλος μας είναι να παρέχουμε χρηματοδότηση ή και υποστήριξη για το προϊόν, καθώς και δυνητικές εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Χορηγία Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME)

Μια χορηγία Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME) αποβλέπει στη παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης σε Επαγγελματίες του τομέα υγείας. Οι χορηγίες προορίζονται για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό την περαιτέρω διεύρυνση ή την παροχή ενημερώσεων σε έναν συγκεκριμένο τομέα. Περιλαμβάνουν τα συμπόσια, τα εργαστήρια ή τα συνέδρια. Οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι πιστοποιημένες ή μη πιστοποιημένες. Αυτές οι χορηγίες δεν προορίζονται για ατομικές υποτροφίες, αλλά για μια εκπαιδευτική συνεδρία που υποστηρίζεται από ένα νοσηλευτικό ίδρυμα.

Πανεπιστημιακή Συνεργασία

Οι σχέσεις μας με τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα μάς επιτρέπει να συνεργαστούμε με κορυφαία καινοτόμα στελέχη από όλον τον κόσμο και να φέρνουμε κοντά τα καλύτερα μυαλά για να κατανοήσουν τις ανεκπλήρωτες ανάγκες του τομέα υγείας, να δημιουργήσουν νέες ιδέες και να επιλύσουν τις προκλήσεις.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Χορηγίας μας, παρακαλούμε στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].
Αν έχετε ερωτήσεις για το πρόγραμμά μας Έρευνας με Πρωτοβουλία του Ερευνητή, παρακαλούμε στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected].

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η αποδοχή της πρότασης από την Baxter για αξιολόγηση δεν συνιστά ένδειξη ότι η Baxter θα χρηματοδοτήσει την έρευνά σας. Με την υποβολή του υλικού σας στην Baxter για αξιολόγηση, αντιλαμβάνεστε ότι η Baxter δε θα μεταχειριστεί τις πληροφορίες σας ως εμπιστευτικές ή ιδιόκτητες και η Baxter δεν έχει καμία υποχρέωση να τις διατηρήσει εμπιστευτικές.

Παρακαλούμε να μη θεωρήσετε κανένα αίτημα ως εγκεκριμένο μέχρι να λάβετε έγγραφη τεκμηρίωση από τη Baxter που θα σας γνωστοποιεί την έγκριση της χορηγίας. Ακόμα και όταν μπορεί να λάβετε γνωστοποίηση για την έγκριση της χορηγίας, η πραγματική λήψη της χρηματοδότησης εξαρτάται από την έγκαιρη υπογραφή της σύμβασης χορηγίας και από τους δύο συμβαλλόμενους. Η υποβολή αίτησης ή αιτήσεων θεωρείται αποδοχή αυτών των όρων.

Πληροφορίες για τις χορηγίες IIR και προθεσμίες αίτησης