Δωρεές & χορηγίες για κοινωφελείς σκοπούς

Δωρεές & χορηγίες για κοινωφελείς σκοπούς

Συνεργαζόμαστε με εταίρους ανά τον κόσμο για να βοηθήσουμε να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στον τομέα υγείας που χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσουν θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες όπου ζούμε και εργαζόμαστε και για να αναπτύξουμε την επόμενη γενιά καινοτόμων ατόμων που θα χαράξουν τον δρόμο στην εξέλιξη του τομέα υγείας.   

Το Baxter International Foundation είναι ο φιλανθρωπικός βραχίονας της Baxter International Inc. και εστιάζει τη χρηματοδότησή τους σε τρεις βασικούς τομείς:

Πρόσβαση στον Τομέα υγείας

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση για περισσότερη πρόσβαση στον τομέα υγείας στις κοινότητες που η παρουσία μας είναι αισθητή μέσω χορηγιών που δημιουργούν δυνατότητες και συνάδουν με την αποστολή μας και αναγνωρίζοντας και χαιρετίζοντας τα συστήματα υγείας, τους παρόχους και την έρευνα δημόσιας υγείας που εξελίσσουν την κλινική πρακτική και διευρύνουν τη θεραπεία ασθενών.

Οι κοινότητές μας

Κάθε ημέρα, προσπαθούμε να κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των ανθρώπων που εξαρτώνται από τα προϊόντα μας και στις κοινότητες στις οποίες ζούμε και εργαζόμαστε.

 

Εστιάζουμε στην υποστήριξη των κοινοτικών προγραμμάτων που έχουν αντίκτυπο στους μειονεκτούντες σε τοποθεσίες όπου η Baxter έχει παρουσία.

Ενθάρρυνση της καινοτομίας

Συμβάλλουμε στην υιοθέτηση της επόμενης γενιάς των επιστημόνων που καινοτομούν, οι οποίοι θα χαράξουν την πορεία στη διαμόρφωση των τεχνολογιών υγείας του αύριο. Λαμβάνουμε μια πρακτική προσέγγιση χρηματοδοτώντας την εκπαίδευση στην επιστήμη, στην τεχνολογία, στη μηχανική και στα μαθηματικά (STEM), υποστηρίζοντας τους εργαζόμενους να λειτουργούν ως καθοδηγητές στις κοινότητες ανά τον κόσμο και δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών μάθησης στις επιστήμες.

Διαδικασία χορηγίας του Baxter International Foundation

Έχουμε αναλάβει τη δέσμευση αύξησης της πρόσβασης στον τομέα υγείας και στην αντιμετώπιση των αναγκών της κοινότητας και της εκπαίδευσης STEM.  Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο κύκλος χορηγιών μας για το 2018 είναι ανοιχτός από τις 26 Ιουλίου και θα κλείσει στις 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:59 μ.μ., ώρα Κεντρικών Πολιτειών ΗΠΑ.

 Μάθετε περισσότερα για την υποβολή αίτησης για χορηγία

Συνεισφορές σε οργανισμούς υγείας των ΗΠΑ

Το Πρόγραμμα Διαχείρισης Συνεισφορών της Baxter δέχεται αιτήματα για συνεισφορές στους Οργανισμούς Υγείας των ΗΠΑ (HCO) που διευρύνουν την παροχή λύσεων υγείας, αυξάνουν την πρόσβαση στη θεραπεία των ασθενών και ενθαρρύνουν την κατανόηση και την εκπαίδευση των καταστάσεων θεραπείας και νόσου.

Οι συνεισφορές στους HCO είναι καταβλητέες την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα για αξιολόγηση τη δεύτερη Τρίτη του επόμενου μήνα. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο για την υποστήριξη των προγραμμάτων εκπαίδευσης της κοινότητας/των ασθενών ή ευμάρειας όπου διατηρούμε την παρουσία μας.

Η Baxter δεν παρέχει υποστήριξη σε επίσημες εκδηλώσεις, εκδηλώσεις σε γήπεδα γκολφ ή άλλους συναφείς τρόπους συγκέντρωσης χρημάτων.

 Ηλεκτρονική αίτηση