Επιχείρηση BioPharma Solutions της ​Baxter

Επιχείρηση BioPharma Solutions της ​Baxter

Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις με τα σκευάσματα, εμπόδια στις κλινικές προμήθειες, εκτόξευση στη ζήτηση λόγω των διακυμάνσεων της αγοράς, προβληματισμούς για την άμβλυνση του κινδύνου ή προκλήσεις με τη λήξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμείς προσφέρουμε πολυχρηστικές, προσαρμοσμένες λύσεις που θα σας βοηθήσουν να πετύχετε τους στόχους εμπορευματοποίησής σας.

Οι δυνατότητες & υπηρεσίες μας

 • Δημιουργία/πλήρωση/ολοκλήρωση ενέσιμων μορίων
 • Κατ’ ανάθεση υπηρεσίες αποκλειστικής παραγωγής κυτταροτοξικών και εξαιρετικά δραστικών ουσιών
 • Πλήρωση συριγγών, φυσιγγίων και φιαλιδίων σε κλινική έως εμπορική κλίμακα
 • Σκευάσματα και υπηρεσίες ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένης της προηγμένης λυοφιλοποίησης
 • Ιδιόκτητη, βελτιωμένη συσκευασία για εγχεόμενα σταθερά και ασταθή μόρια συμπεριλαμβανομένων των βιολογικών ουσιών
 • Επιστημονική τεχνογνωσία για προϊόντα παρεντερικής διατροφής για σχεδόν όλες τις κατηγορίες φαρμάκων συμπεριλαμβανομένων των μικρομορίων, βιολογικών ουσιών, εμβολίων, κυτταροτοξικών, εξαιρετικά δραστικών ουσιών και συζεύγματα αντισώματος-φαρμάκου

Εξατομικευμένες λύσεις

 • Πάνω από 80 έτη τεχνογνωσίας στην παρασκευή προϊόντων παρεντερικής διατροφής
 • Δυνατότητες όπως πλεονάζουσες γραμμές πλήρωσης για ανταπόκριση στην εκτόξευση της ζήτησης, αντιδρώντας γρήγορα στις διακυμάνσεις της αγοράς
 • Προσαρμοσμένες υπηρεσίες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης σκευασμάτων, και δυνατότητες πώλησης και μάρκετινγκ
 • Βελτίωση της απόδοσης παραγωγής και ελαχιστοποίηση της απώλειας της φαρμακευτικά δραστικής ουσίας (API) κατά τη διάρκεια των διεργασιών παραγωγής
 • Ιδιόκτητες τεχνολογίες για διαφοροποίηση στην αγορά και διαχείριση του κύκλου ζωής
 • Εμπειρία με ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως