Παγκόσμιο Απόρρητο

Η Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 

Στα πλαίσια της κανονικής άσκησης των δραστηριοτήτων μας, η Baxter International Inc. και η Baxter Healthcare Corporation (“Baxter”) αποκτούν προσωπικά δεδομένα μέσω της αλληλεπίδρασης και της επικοινωνίας με τους ασθενείς, τους επαγγελματίες υγείας, τους εργαζομένους και άλλους. Η Baxter αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα ιδιωτικού απορρήτου των ατόμων όσον αφορά σε τέτοιες προσωπικές πληροφορίες. Ως απόδειξη της δέσμευσής της για την προστασία προσωπικών δεδομένων, η διοίκηση της Baxter έχει εδραιώσει την Παγκόσμια Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ("Πολιτική") για να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός στο απόρρητο αποτελεί βασικό τμήμα της κουλτούρας και της λειτουργίας της Baxter ως εταιρεία.
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές της προστασίας προσωπικών δεδομένων της Baxter ή επιθυμείτε να έχετε πρόσβαση ή να διορθώσετε προσωπικά δεδομένα που έχει συγκεντρώσει η Baxter από εσάς, παρακαλούμε πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.