?

Προϊόντα Εντατικής Θεραπείας

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν τη σελίδα προορίζονται μόνο για τους επαγγελματίες υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σε αυτήν τη σελίδα:


Ενδοφλέβιος Βήτα Αναστολέας

Στην γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνεται επίσης ο καρδιοεκλεκτικός αναστολέας των β1-αδρενεργικών υποδοχέων βραχύτατης διάρκειας δράσης BREVIBLOC 10 mg/ml Διάλυμα για έγχυση (υδροχλωρική εσμολόλη) σε έτοιμους προς χρήση σάκους και BREVIBLOC 100 mg/10 ml Ενέσιμο διάλυμα (υδροχλωρική εσμολόλη) σε φιαλίδια.