?

Προϊόντα Έκπλυσης

Η Baxter είναι ένας κορυφαίος παρασκευαστής διαλυμάτων έκπλυσης με μια γκάμα προϊόντων που περιλαμβάνει διαλύματα Έκπλυσης σε συστήματα εύκαμπτων και ημι-άκαμπτων πλαστικών περιεκτών για γενική και χειρουργική έκπλυση.

Διαλύματα Έκπλυσης
Χλωριούχο Νάτριο
Γλυκίνη
Στείρο Ύδωρ