?

Εγκεκριμένα Έτοιμα προς Χρήση Προϊόντα

Η Baxter διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προαναμεμειγμένων διαλυμάτων φαρμάκων σε σάκο κλειστού κυκλώματος, πλήρως συρρικνούμενο, για την υποστήριξη της ενδοφλέβιας φαρμακευτικής θεραπείας. Είμαστε αφοσιωμένοι στην ανάπτυξη αυτού του φάσματος με σκοπό τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με την προετοιμασία και τη χορήγηση των ενέσιμων φαρμάκων.

Βασική Λίστα Προϊόντων

Μetronidazole/Baxter (Διάλυμα μετρονιδαζόλης)
PlasmaVolume Redibag (Hydroxyethyl Starch 6% 130/0,42)
Fluconazole Redibag Baxter 2 mg/ml (Διάλυμα φλουκοναζόλης)