?

Ενδοφλέβια Διαλύματα (οροί)

Το Viaflo κατασκευάζεται χρησιμοποιώντας ένα υλικό με βάση την πολυολεφίνη και με ένα αδρανές στρώμα που έρχεται σε επαφή με το διάλυμα, το οποίο επιτρέπει ένα ευρύτερο φάσμα φαρμάκων και διαλυμάτων να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με έναν εύκαμπτο περιέκτη. Οι σάκοι έχουν επίσης μια άκαμπτη θύρα για την προσθήκη πρόσθετων σκευασμάτων, η οποία μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού από τη βελόνα και έχει περιβαλλοντικά οφέλη.
Βασική Λίστα Προϊόντων:


Κανονικά Διαλύματα


Water for Injection/Baxter (Viaflo)
Sodium chloride 0,9%/Baxter (Viaflo)
Glucose 5%/Baxter (Viaflo)
Glucose 10%/Baxter (Viaflo)
Ringer lactate/Baxter (Viaflo)