?

Συστήματα Έγχυσης

Μια πλήρης σειρά ηλεκτρονικών αντλιών και μη ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιούνται για τη χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων και διαλυμάτων, οι οποίες προωθούν την κατάλληλη και πλέον αποδοτική παροχή υγρών.

Ηλεκτρονικά Συστήματα Παροχής Έγχυσης

Αντλίες Έγχυσης Γενικού Σκοπού

COLLEAGUE Volumetric Infusion Pump

Ογκομετρική Αντλία Έγχυσης COLLEAGUE

Η αντλία COLLEAGUE είναι μια ηλεκτρονική συσκευή έγχυσης η οποία χρησιμοποιείται για τη χορήγηση ενδοφλέβιων φαρμάκων και διαλυμάτων.

Αναλώσιμες Συσκευές Έγχυσης

Συνεχής Ροή Χαμηλή (Περιπατητική)

COLLEAGUE Volumetric Infusion Pump

INFUSOR Φορητό Ελαστομερές Σύστημα Έγχυσης

 

Το Φορητό Ελαστομερές Σύστημα Έγχυσης INFUSOR είναι μια μη ηλεκτρονική, περιπατητική, αναλώσιμη συσκευή έγχυσης που κυμαίνεται από 12 ώρες έως 7 ημέρες συνεχούς έγχυσης. Είναι σχεδιασμένο για περιπατητικές φαρμακευτικές θεραπείες που απαιτούν αργή, συνεχή έγχυση.

Συνεχής Ροή Υψηλή (Περιπατητική)

COLLEAGUE Volumetric Infusion Pump

INTERMATE Φορητό Ελαστομερές Σύστημα Έγχυσης

 

Το Φορητό Ελαστομερές Σύστημα Έγχυσης INTERMATE είναι μια μη ηλεκτρονική, περιπατητική, αναλώσιμη συσκευή έγχυσης, η οποία κυμαίνεται από 30 λεπτά έως 5 ώρες συνεχούς έγχυσης. Σχεδιάστηκε για περιπατητικές φαρμακευτικές θεραπείες που απαιτούν διακεκομμένη έγχυση.