?

Διάλυμα Nutrineal

Κατάλληλο για την αγωγή των υποσιτιζόμενων ασθενών, που ακολουθούν περιτοναϊκή κάθαρση. Κάντε κλικ για την ΠΧΠ του NUTRINEAL

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΧΠ του NUTRINEAL