?

Διάλυμα Extraneal (icodextrin)

Κατάλληλο για ασθενείς με προβλήματα διαχείρισης υγρών, ώστε να βελτιωθεί η υπερδιήθηση που απαιτεί μακρά παραμονή του διαλύματος στην περιτοναϊκή κοιλότητα.

Κάντε κλικ εδώ για την ΠΧΠ του EXTRANEAL