?

Προϊόντα που υποστηρίζουν τη θεραπεία αιμοκάθαρσης (ΑΚ)

Οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτή τη σελίδα απευθύνονται μόνον σε επαγγελματίες της υγείας.

Η Baxter προσφέρει ένα φάσμα φίλτρων και διαλυμάτων αιμοκάθαρσης (ΑΚ), καθώς και αρκετά προϊόντα για τη βελτίωση της παρεχόμενης φροντίδας και της θεραπευτικής εμπειρίας. Σ’ αυτά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Φίλτρα αιμοκάθαρσης

Η Baxter προσφέρει μεγάλο αριθμό φίλτρων αιμοκάθαρσης υψηλής απόδοσης που ταιριάζουν σε ευρύ φάσμα ασθενών.