?

Υπηρεσίες εκπαίδευσης

Η Baxter έχει δεσμευτεί να προσφέρει στους ασθενείς προηγμένα μέσα εκπαίδευσης.

Οικονομικά της υγείας και κάλυψη ασφαλιστικών ταμείων

Οι ομάδες Κυβερνητικών Υποθέσεων και Δημόσιας Πολιτικής της Baxter (GAPP - Government Affairs and Public Policy) συνεργάζονται με νομοθέτες, κυβερνήσεις και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο για να υποστηρίξουν την πρόσβαση των ασθενών σε σωτήριες για τη ζωή τους θεραπείες.