?

Αιμοκάθαρση στο κέντρο κάθαρσης

Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις επαγγελματικές ιατρικές συμβουλές. Για τη διάγνωση και τη θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης πρέπει να συμβουλεύεστε ειδικό γιατρό που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Η αιμοκάθαρση στο κέντρο κάθαρσης είναι μια επιλογή για όσους νεφροπαθείς προτιμούν να υποβάλλονται σε θεραπεία στη μονάδα κάθαρσης μιας κλινικής ή ενός νοσοκομείου παρά στο σπίτι. Αν προτιμάτε την αιμοκάθαρση στο κέντρο ως επιλογή θεραπείας, ίσως χρειάζεται να επισκέπτεστε την κλινική ή το νοσοκομείο 3-4 φορές την εβδομάδα, για 4 περίπου ώρες κάθε φορά.

Αιμοκάθαρση

Η αιμοκάθαρση είναι η διαδικασία απομάκρυνσης άχρηστων ουσιών και πλεοναζόντων υγρών από τον οργανισμό σας. Το αίμα απομακρύνεται από το σώμα σας και αντλείται από ένα μηχάνημα μέσω του φίλτρου αιμοκάθαρσης