?

Στείρωση

Η Baxter έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί αρκετές διαφορετικές μεθόδους στείρωσης ώστε να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των βιολογικών φαρμακευτικών προϊόντων, των παρεντερικών και των ιατρικών συσκευών. Οι ποικίλες τεχνικές περιλαμβάνουν τη χρήση ατμού ή θερμότητας, οξειδίου του αιθυλενίου, ακτινοβολίας γάμμα και ηλεκτρονίων για την αποστείρωση των τελικών προϊόντων και τη χρήση της τεχνολογίας inline για ασηπτική παραγωγή.