?

Σχεδιασμός Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Η Baxter διαθέτει μοναδική ειδίκευση στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην ενσωμάτωση τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων και του λογισμικού που τα ελέγχει. Πολλοί από τους θεραπευτικούς τομείς μας, όπως η χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων και τα διαλύματα κάθαρσης, απαιτούν μια συσκευή η οποία ελέγχει την παροχή υγρού. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη μας πώς οι επαγγελματίες υγείας και οι ασθενείς αλληλεπιδρούν και χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό και σχεδιάζουμε προϊόντα, έτσι ώστε να είναι εύκολα στη χρήση και η θεραπεία να μπορεί να πραγματοποιείται ασφαλώς και αποτελεσματικά.