?

Φάρμακα προερχόμενα από το πλάσμα και ανασυνδυασμένα

Η Baxter είναι στην πρώτη γραμμή της έρευνας και της ανάπτυξης ανασυνδυασμένων φαρμάκων, εμβολίων και χρήσης της αναγεννητικής ιατρικής. Η εταιρεία έχει μοναδική εμπειρία στην παραγωγή γενετικά βασισμένων θεραπειών και εμβολίων σε μια ποικιλία κυτταρικών συστημάτων βακτηρίων, ζυμομυκήτων και θηλαστικών, καθώς επίσης και σε πρωτεϊνικές διεργασίες για βιολογικό διαχωρισμό και κάθαρση.