?

Χορήγηση φαρμάκων

Η Baxter εισήγαγε τα πρώτα προ-αναμεμειγμένα φάρμακα σε περιέκτες για ενδοφλέβια διαλύματα και ήταν επίσης η πρώτη που δημιούργησε συνεργασίες με φαρμακευτικές εταιρείες, ώστε να προσφέρει νοσοκομειακά φάρμακα σε προ-αναμεμειγμένη μορφή ως ενδοφλέβια διαλύματα. Σήμερα, διαθέτουμε τη γνώση στην παροχή φαρμάκων όχι μόνο προ-αναμεμειγμένα φάρμακα και συστήματα για την ανασύσταση αυτών, αλλά επίσης τη διαμόρφωση και τη συσκευασία ενέσιμων φαρμάκων σε φιαλίδια και σύριγγες, καθώς επίσης εξελιγμένες τεχνικές για τη σύνθεση φαρμάκων.