?

Τομείς Ειδίκευσης

Ο συνδυασμός του εύρους και της εξειδίκευσης δημιουργεί καινοτομίες σε πολλούς θεραπευτικούς τομείς. Η Baxter διαθέτει έξι γνωστικά πεδία, γεγονός που προσδίδει στην εταιρεία ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και μοναδικές ευκαιρίες ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών.

Φάρμακα προερχόμενα από το πλάσμα και ανασυνδυασμένα

Το πρωτοποριακό έργο της Baxter με την επεξεργασία και το διαχωρισμό του πλάσματος του αίματος και των συστατικών του αποτελούν τη βάση πολλών σύγχρονων θεραπειών βιολογικής προέλευσης, συμπεριλαμβανομένων της θεραπείας της αιμορροφιλίας και της πρωτοπαθούς ανοσοανεπάρκειας.

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση φαρμάκων

Η τεχνογνωσία της Baxter στην παροχή φαρμάκων περιλαμβάνει όχι μόνο προ-αναμεμειγμένα φάρμακα και συστήματα για ανασύσταση των φαρμάκων, αλλά και τη διαμόρφωση και τη συσκευασία ενέσιμων φαρμάκων σε φιαλίδια και σύριγγες, καθώς επίσης εξελιγμένες τεχνικές για τη σύνθεση φαρμάκων.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Τεχνικού Εξοπλισμού και Λογισμικού

Η Baxter διαθέτει μοναδική εξειδίκευση στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην ενσωμάτωση τεχνικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συστημάτων και του λογισμικού που τα ελέγχει.

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικώς συμβατά πλαστικά

Η Baxter επέφερε την επανάσταση στις πρακτικές για τη συλλογή αίματος εισάγοντας τους πρώτους περιέκτες αίματος από μαλακό πλαστικό. Σήμερα, σε αρκετά από τα προϊόντα της υπάρχουν ιατρικώς συμβατά πλαστικά.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδοφλέβια διαλύματα

Όντας ο πρώτος εμπορικός παρασκευαστής ενδοφλέβιων διαλυμάτων, η Baxter χρησιμοποιεί την τεχνογνωσία της για τη διαμόρφωση της σύνθεσης, την προετοιμασία και την κάθαρση διαλυμάτων για την ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων θεραπείας.

Διαβάστε περισσότερα

Στείρωση

Η Baxter χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους στείρωσης οι οποίες είναι προσαρμοσμένες στις διάφορες μοναδικές απαιτήσεις και στα χαρακτηριστικά των βιοφαρμακευτικών, ενδοφλέβιων και ενέσιμων φαρμάκων και ιατρικών συσκευών της εταιρείας.

Διαβάστε περισσότερα