?

Ενδοφλέβια διαλύματα

Η Baxter έχει αναπτύξει μια ποικιλία θεραπευτικών μεθόδων στην έγχυση. Αυτά τα θεραπευτικά διαλύματα προσφέρουν μια ποικιλία επιστημονικών και τεχνολογικών προκλήσεων από άποψη σταθερότητας, χημικής αποδόμησης, ιζηματοποίησης και συμβατότητας μεταξύ των συστατικών. Χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο φάσμα τεχνικών ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα προϊόντα έχουν σταθερά υψηλή ποιότητα και είναι εύκολα στη χρήση.