?

Ιατρικώς συμβατά πλαστικά

Η Baxter επέφερε την επανάσταση στις πρακτικές για τη συλλογή αίματος το 1939 εισάγοντας τους πρώτους περιέκτες αίματος από μαλακό πλαστικό και καινοτομήσαμε στη σύγχρονη ενδοφλέβια θεραπεία με τον πρώτο περιέκτη διαλυμάτων έγχυσης σε μαλακό πλαστικό, ο οποίος σύντομα έγινε πρότυπος. Αυτός ακολουθήθηκε από τους MINI BAG, περιέκτες για ενδοφλέβια φάρμακα και από τους περιέκτες από μαλακό πλαστικό που χρησιμοποιούνται στην περιτοναϊκή κάθαρση.