?

Η Baxter είναι ηγέτης στην υγειονομική περίθαλψη για περισσότερα από 75 χρόνια και με παρουσία στην Ελλάδα για περισσότερα από 20 χρόνια. Η Baxter συνδέει ως συνεργάτες τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς τους με θεραπείες σύνθετων ιατρικών καταστάσεων. Πληροφορίες για τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, τη δεοντολογία, τη βιωσιμότητα και την ιστορία μας είναι διαθέσιμες εδώ.

Επιχειρηματικές δραστηριότητες

Χρησιμοποιούμε τον μοναδικό μας συνδυασμό τεχνογνωσίας στις ιατρικές συσκευές, στη βιοτεχνολογία και στα φαρμακευτικά προϊόντα για την προώθηση της φροντίδας των ασθενών παγκοσμίως.

Διαβάστε Περισσότερα
Δεοντολογία και Βιωσιμότητα

Δεοντολογία και Βιωσιμότητα

Στόχος της Baxter είναι να είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται ετησίως στους δεοντολογικούς κανόνες και στις πολιτικές της εταιρείας. Η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες δεοντολογικούς κανόνες και νόμους που αφορούν στο περιβάλλον, στην υγεία και στην ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη όλων μας. Δουλεύουμε, επίσης, με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τους πελάτες μας ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Μαζί θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών.

Διαβάστε Περισσότερα
Ιστορία

Ιστορία

Η Baxter κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των προϊόντων υγείας για περισσότερα από 75 χρόνια.

Διαβάστε Περισσότερα